Bizi izleyin

   
 
Eğitimlerimiz

İnternet üzerinden verilen Eğitimler

Ürün no Kurs Gün İçerik Ön şartlar
M913W  Modeling  V19 Güncelleme Eğitimi 1 - Creo Elements/Direct 19. sürümünün yeni fonksiyonlarını ve gelişmelerini kapsar  
Ürün no Kurs Gün İçerik Ön şartlar
M919W Modeling Express
Eğitimi
1 - Modeling Express kullanmak için gereken ana bilgileri kapsar  


Sınıf ortamında verilen eğitimler

"Creo Elements/Direct Modeling"  Kursları

Ürün no Kurs Gün İçerik Ön şartlar
M903T
 
Creo Elements/Direct Modeling 
Giriş Kursu
2 - Arayüz konsepti
- Workplane lerin kullanılması
- Katı Model yaratma
- Parça ve montajların işlenmesi ve yerleştirilmesi
- Parçaların değiştirilmesi
- Parça özelliklerinin atanması
- Serbest yüzeyli parçaların yaratılıp değiştirilmesi
- Çiziciyle çıktı alınması
- Ana Direk Modelleme İşlemleri
- Çeşitli alıştırmalar
Kullanıcıların Creo Elements/Direct Drafting (ME10) veya her hangi başka bir 2-boyutlu CAD sistemini bilmesinde fayda vardır. Mühendislik çizimlerini anlaması ve genel çizim yapısını bilmesi gerekmektedir. 3-boyutlu CAD sistemlerini bilmesi yararlı olup ama gerekli şart değildir
M904T
 
Creo Elements/Direct Modeling
İlerlemiş Kurs
4 - 3-boyutlu dataların  IGES, STEP, SAT, STL, VRML formatlarında alınıp/değiştirilip, tamir edilmesi
- Create, gather ve untrimm gibi serbest Yüzey işlemlerinin kullanılması.
- Serbest yüzeylerin katı modellere dönüştürülmesi.
- Yüz parçaları modelleme
- İşleme komutlarını yüz parçalarına uygulama
- Gelişmiş serbest yüzey modelleme komutarı (sweep, helix,
skinning, capping)
- 3 Boyutlu eğrilerle calışma
- Gelişmiş B-Spline işlemleri
- İlerlemiş Direk Modelleme işlemleri (cut/copy/paste features, move/align/tape faces, split/merge edges.)
- Menüleri ayarlama ve değiştirme
- Çeşitli alıştırmalar
Bu kurs Creo Elements/Direct Modeling Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür
M922T
 
Creo Elements/Direct Annotation 2 - Çizim ve Görünüş Oluşturma
- Ölçülendirme
- Ek Geometri
- Yardımcı Geometri
- Tarama ve Yazı
- Sembol ekleme
- Bastırma/Çizdirme
- Kaydetme/Yükleme
- Çeşitli alıştırmalar
Bu kurs Creo Elements/Direct Modeling Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür
M905T
 
Creo Elements/Direct Cabling  
Giriş Kursu
2 - Kablolama terimleri
- Manuel Kablolama
- Düz kablolar
- Kütüphane parçalarının yaratılıp yönetilmesi
- ECAD arayüzü
- Kablo üretimine giriş (Nailboard)
- Çeşitli alıştırmalar 
Bu kurs Creo Elements/Direct Modeling Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür
M906T
 
Creo Elements/Direct Cabling 
İlerlemiş Kurs
2 - Otomatik Kablolama
- Ekipman ve gruplar
- Parça listesi ve PDM entegrasyonu
- Otomatik hesaplamalar
- Kablo üretim çizimlerinin kişiselleştirilmesi
- Çeşitli alıştırmalar 
Bu kurs Creo Elements/Direct Cabling Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür
M907T
 
Creo Elements/Direct
Advanced Design
2 - Bağlantıların tanımlanması
- Parça ve parça grubları arasındaki bağlantılar
- Parça aileleri tablolarının yaratılması
- Gelişmiş formüller
- MS Excel ile bağlantı
- Çesitli alıştırmalar 
Bu kurs Creo Elements/Direct Modeling Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür
M908T
 
Creo Elements/Direct  LISP Giriş Kursu 4 - LISP Temel kavramlar
- Creo Elements/Direct de kullanılan LISP
- Create 2D, Create 3D,
- Creo Elements/Direct Modeling komutlarının LISP de kullanımı
- Arayüz Dialogları Oluşturulması
- Dosya Input/Output
- Çesitli alıştırmalar
Bu kurs Creo Elements/Direct Modeling Giriş kursunu tamamladığınızı ve herhangi bir programlama dilinin temel bilgilerine hakim olduğunuzu öngörür.
M909T
 
Creo Elements/Direct LISP İlerlemiş Kurs 3 - Gelişmiş Creo Elements/Direct işlevleri
- Arayüz fonksiyonları
- Creative Icons
- "Event" lerle çalışma
- Logical tablolar
- MS-Word ve MS-Excel e DDE bağlantısı
- Gelişmiş işlevler hakkında ipuçları
- MELS lisanslama ve LISP programlarının derlenmesi
- Çesitli alıştırmalar
Bu kurs Creo Elements/Direct LISP Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür.
M910T
 
Creo Elements/Direct Model Manager 3 - Veritabanı kurulması ve ayarı
- Model Manager e Giriş
- Kullanıcı Tanımları
- Veri kaydetme, bulma ve yükleme yöntemleri
- Paketlerle çalışma
- Projelerle çalışma
- Çeşitli aliştırmalar
 


"Creo Elements/Direct Drafting" Kursları

Ürün no Kurs Gün İçerik Ön şartlar
M901T Creo Elements/Direct Drafting
Giriş Kursu
3 - Kullanıcı ara yüzü
- Cetvel/Izgara İşlemleri.
- Kurşunkalem çizgileri
- Temel seçme elemanları
- Tarama
- Değiştirme
- Yazı işlemleri
- Boyutlama İşlemleri
- Tabaka ve İnfo fonksiyonları
- Çizim
- Parça yapısı temel bilgiler
- Çeşitli alıştırmalar
Kullanıcıların her hangi bir 2-boyutlu CAD sistemini bilmesi yararlı olup ama gerekli şart değildir . Mühendislik çizimlerini anlaması ve genel çizim yapısını bilmesi gerekmektedir.
M902T Creo Elements/Direct Drafting
İlerlemiş Kurs
2 - İlerlemiş seçim işlemleri
- İlerlemiş Parça yapısı işlemleri
- 2B - gizlenmiş çizgiler
- Makro yazma
- Sistem değiştirme uygulamaları
- Çeşitli alıştırmalar 
Bu kurs CoCreate  Drafting Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür.

 

"Uygulama"  Kursları

Ürün no Kurs Gün İçerik Ön şartlar
M931T ExtrusionPower 3 - Kullanıcı Arayüzü
- Geçiş Uzunlukları Tasarımı
- Göz duvarlarına eğim verme
- Çok boşluklu profiller
- Solid Kalıplar
- Köprülü Kalıplar
- 2-Boyutdan 3-Boyuta geçiş
- Kaynama Havuzu Tasarımı
- Değişik Ayak kesitleri
- CAM ve FEA çözümlerine veri hazırlanması
- Teknolojik özellikler
- Çeşitli alıştırmalar 
Bu kurs Creo Elements/Direct Modeling Giriş kursunu tamamladığınızı öngörür.